Ansøgning til jordvarme installation

Ønsker du at udføre en jordvarme installation, sløjfe eller ændre dit eksisterende jordvarmeanlæg kræves der en kommunal tilladelse.

Står du overfor etablering af jordvarme, skal du være opmærksom på, at der er særskilte ansøgningsskemaer til jordvarmeanlæg - afhængig af, om der lægges slanger i jorden, eller om der bores i jorden.

Skemaer til etablering af jordvarme

Herunder findes miljøstyrelsens ansøgningsskemaer, som kan bruges ved ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg. Vær opmærksom på, at hver kommune kan have specielle ansøgningsblanketter, som i givet fald skal benyttes.

Ansøgningsskema om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, slanger

Ansøgningsskema om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, boring

Færdigmelding af jordvarme installation

Når dit nye jordvarmeanlæg er installeret, skal du sørge for at anlægget færdigmeldeles til den kommune du bor i. Husk at din færdigmelding kun kan registreres, hvis der vedlægges en tæthedsprøvning.   

Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg

Skema til årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Nedlægge eller ændre dit jordvarmeanlæg

Ønsker du at foretage en ændring af dit nuværende jordvarmeanlæg, skal du ansøge om en tilladelse hos din kommune.

Ligeledes skal du ansøge om nedlæggelse af dit jordvarmeanlæg, hvis du ikke længere ønsker at benytte det. Nedlæggelsen skal meddeles til den kommune du er bosat i.  

Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg

keyboard_arrow_up
Loading...