Placeringen af varmepumpen er vigtig for både varmefordelingen og støjniveauet

En varmepumpe er en miljøvenlig, energieffektiv og billig måde at opvarme sit hus på. Men for at du kan få den maksimale effekt ud af varmepumpen – og ikke mindst undgå at genere dig selv eller naboen med støj – er det vigtigt at tænke over, hvor du placerer og monterer din varmepumpe.

Hvad skal du være opmærksom på?

Alle varmepumpetyper består af både en indedel og en udedel. Alt efter hvilken varmepumpetype, der er tale om, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på i forhold til placering af både indedelen og udedelen:

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpes udedel består af mange meter jordslange, der skal fordeles og graves ned i jorden på din grund. Derudover består den også af en indedel, der med fordel kan placeres sammen med dine andre VVS-installationer. F.eks. i dit bryggers.

Luft-til-vand varmepumpe 

En luft-til-vand varmepumpe har en indedel, der på mange måder minder om indedelen på en jordvarmepumpe. Men i modsætning til jordvarme er en luft-til-vand varmepumpes udedel ikke gravet ned. Derfor skal du være særligt opmærksom på placeringen af den for at undgå støjgener for dig selv og dine naboer.

Luft-til-luft varmepumpe 

En luft-til-luft varmepumpe har en udedel, der minder udedelen på en luft til vand-varmepumpe, hvorfor du også her skal være opmærksom på placeringen af den for at undgå støjgener. Derudover har placeringen af en luft-til-luft varmepumpes indedel også stor betydning for selve varmefordelingen og udnyttelsen af varmeenergien.

I denne artikel starter vi med at kigge på placeringen af varmepumpens udedel. Har du allerede styr på den del, kan du hoppe direkte ned til placering af varmepumpens indedel her.

Hvorfor skal du tænke over placeringen af din varmepumpes udedel?

Jordvarmepumpe

Selvom udedelen på et jordvarmeanlæg ikke er synlig, så fylder den faktisk en del. For hver m2 bolig skal du ca. bruge 2,5-3 m2 grundareal til nedgravning af jordslangerne. Det bliver hurtigt til minimum 300 m2 grundareal.

I bund og grund er det solen, der varmer jorden op, og den varmeenergi kan jordslangerne derefter opsamle. Derfor bør du hellere ikke have store træer, buske, bygninger eller lignende, der kaster skygge på jorden, hvor slangerne er gravet ned, hvis du vil have det optimale ud dit jordvarmeanlæg.

Du kan dog sagtens bruge arealet, hvor slangerne er gravet ned, som du ellers normalt ville bruge en have. Du skal blot være opmærksom på ikke at grave for dybt eller stikke lange spyd i jorden, da slangerne ligger i knap en meters dybde.

Luft-til-vand- og luft-til-luft varmepumper

Både luft-til-vand varmepumper og luft-til-luft varmepumper har en udedel, der trækker varme ud af luften ved hjælp af en kompressor og en ventilator. Det kræver, at der er luft rundt om udedelen, og den ikke er blokeret af vægge, blade eller andet.

Både ventilator og kompressor afgiver lyd, når de arbejder. Og det er den lyd, mange vil betegne som støj, og som kan forværres, hvis du placerer udedelen uhensigtsmæssigt. Men placerer du udedelen optimalt, kan du – og din nabo – næsten eller helt undgå at høre den.

Placeringen af din varmepumpes udedel har betydning for støjen

Alt efter, hvilket område – og hvilken kommune – din bolig ligger i, kan der være forskellige støjgrænser, som din varmepumpe skal overholde. I langt de fleste kommuner ligger støjgrænsen typisk omkring 35-40 dB.

Nærmest ingen varmepumper på SparEnergi.dk’s liste over godkendte varmepumper har et støjniveau på under 40 dB. Støjniveauet bliver dog også typisk målt på 0 meters afstand og ved høj ydeevne.

Brug støjberegneren til at se, hvor du kan placere varmepumpens udedel

Til at hjælpe dig med at finde den optimale placering har Energistyrelsen lavet en støjberegner, der kan give dig et estimat på, hvor meget varmepumpens udedel vil larme, alt efter hvor du placerer den.

Prøv støjberegneren her

Det er dog vigtigt at sige, at støjberegneren kun kan give dig et estimat. Det reelle lydniveau kan du først måle, når varmepumpen er sat op.

Find den optimale placering og minimer støjgenerne

Men alt efter, hvor du placerer din varmepumpes udedel, kan underlaget, tingene omkring den og afstanden gøre meget for at minimere støjgenerne fra udedelen.

F.eks. kan du som tommelfingerregel regne med, at støjniveauet vil falde med ca. 5 dB for hver 2 meters afstand. Står udedelen på et blødt underlag kan det også mindske støjgenerne markant.

Find den bedste placering af din varmepumpe

Her kan du med fordel placere din varmepumpes udedel

Så langt væk fra terrasser og vinduer til stuer- og soveværelser som muligt – både dine egne og naboens.

Så langt væk fra skel som muligt.

Mellem bygninger som f.eks. et skur eller udhus, da de kan kan skærme for støjen.

På gummifødder som kan absorbere mange af vibrationerne fra varmepumpen.

På et blødt underlag som f.eks. en græsplæne, da det absorberer meget af lyden. Omvendt kan hårde underlag som f.eks. fliser forstærke lyden.

Bag en støjskærm eller varmepumpeskjuler. Det kan alene mindske støjen med 5-10 dB.

Her bør du IKKE placere din varmepumpes udedel

Fælles for alle disse placeringer er, at de faktisk kan forstærke støjgenerne fra varmepumpens udedel. Derfor bør du ikke placere din varmepumpes udedel:

  • På taget til garagen eller carporten
  • I et skur, garage eller lignende
  • På lette vægge af gips eller træ.

Hvorfor skal du tænke over placeringen af din varmepumpes indedel?

Jordvarme- og luft-til-vand varmepumper

Indedelen til jordvarme- og luft-til-vand varmepumper minder i store træk om hinanden – både hvad angår dimensioner, funktioner og ikke mindst optimal placering.

Ofte fylder indedelen ca. lige så meget som et køleskab i både højde, bredde og dybde, især hvis den er med indbygget varmtvandsbeholder eller akkumuleringstank. Derudover sidder der ved jordvarmepumper også altid en kompressor i indedelen, og det gør der også på nogle modeller inden for luft-til-vand varmepumper.

Bryggers eller kælder er ofte et oplagt sted

På grund af størrelsen og lyd fra kompressoren er det ikke helt lige meget, hvor du placerer indedelen. Langt de fleste vælger at placere den i et bryggers, kælder eller lignende. Her er der ofte ikke langt til husets andre VVS-installationer. Og arbejder kompressoren kan eventuelle støjgener helt eller delvis afhjælpes ved blot at lukke døren.

Derudover er det selvfølgelig også en fordel, hvis inde- og udedelen kan placeres relativt tæt på hinanden, da det betyder kortere rørføring. Det kan være med til at holde både prisen nede og minimere varmetabet.

Når indedelen er placeret, bliver den koblet direkte på huset centralvarme. Derfor har selve placeringen af en jordvarme- eller luft-til-vand varmepumpes placering næsten ingen betydning for selve varmefordelingen. Det har placeringen af en luft-til-luft varmepumpes indedel, som resten af denne artikel vil handle om.

Placering af luft-til-luft varmepumpens indedel

En luft-til-luft varmepumpe er en bæredygtig, energieffektiv og ikke mindst billig varmeløsning, der gør sig særligt godt i sommerhuse, fritidshuse og andre huse uden et vandbåret varmesystem. Enten som eneste varmekilde eller i kombination med el-radiatorer og/eller en brændeovn.

En luft-til-luft varmepumpe består udover udedelen også af en indedel, som du bør tænke over placeringen af. Både af hensyn til selve varmefordelingen i huset, men også for at undgå gener når der suser varmt luft ud af den.

Placering af luft til luft-varmepumpens indedel

En luft til luft-varmepumpe er en bæredygtig, energieffektiv og ikke mindst billig varmeløsning, der gør sig særligt godt i sommerhuse, fritidshuse og andre huse uden et vandbåret varmesystem. Enten som eneste varmekilde eller i kombination med el-radiatorer og/eller en brændeovn.

En luft til luft-varmepumpe består udover udedelen også af en indedel, som du bør tænke over placeringen af. Både af hensyn til selve varmefordelingen i huset, men også for at undgå gener når der suser varmt luft ud af den.

Placering af varmepumpens indedel

Placer indedelen korrekt og få mest muligt ud af varmen

En luft til luft-varmepumpe kan generere op til fem gange så meget varmeenergi, som den bruger i el-energi. Men for at få mest muligt ud af den varme og opnå den bedste varmefordeling er det ikke lige meget, hvor eller hvordan du placerer indedelen til din varmepumpe.

Placer indedelen i et stort åbent rum

I modsætning til radiatorer eller gulvvarme, der typisk er fordelt i alle rum, så består mange luft-til-luft varmepumper som standard kun af én indedel. Derfor er det vigtigt at tænke over, hvor du placerer indedelen, og hvorfra du kan opnå den bedste varmefordeling.

Typisk vil det være mest optimalt at placere indedelen i husets største og mest centrale rum. F.eks. i stuen eller i et stort køkken-alrum. Dermed kan varmepumpen effektivt opvarme husets største rum, og herfra kan varmen så fordele sig videre rundt i huset.

Placer luft-til-luft varmepumpens inde- og udedel tæt på hinanden

For at opnå størst mulig effektivitet og undgå varmetab er det en god ide at placere varmepumpens inde- og udedel så tæt på hinanden som muligt.

Der kan dog være andre hensyn i placeringen af både inde- og udedel, som støj og varmefordeling, der gør, at man må gå på kompromis med afstanden.

Hold afstand til gulv, loft, vinduer og udluftning

For at opnå en god varmefordeling bør du placere din varmepumpes indedel ca. 180 cm over gulvet, men dog mindst 15 cm fra loftet.

For at undgå at indedelen får træk og tror, at rummet er er koldere, end det i virkeligheden er, så bør du også undgå at placere den tæt på et vindue eller en udluftningskanal.

Åbn dørene og fordel varmen rundt i andre rum

Det kræver fri passage, før varmen fra en luft-til-luft varmepumpe kan fordele sig rundt til husets andre rum. Derfor bør du så vidt muligt lade dine døre stå åbne. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor du gerne vil holde døren lukket, men når du f.eks. ikke er i huset, kan du med fordel lade alle indvendige døre stå åbne.

For hver døråbning, som varmen skal passere igennem, skal du dog regne med, at temperaturen falder ca. 1-2 grader.

Flere etager? Placer varmepumpens indedel i samme rum som den åbne trappe

Bare fordi du har flere etager i dit hus, behøver du ikke nødvendigvis have flere varmepumper og flere indedele.

Placerer du indedelen til din varmepumpe i et stort rum i stueetagen med en åben trappeopgang op til 1.-salen, kan varmepumpen sagtens opvarme de rum, der er forbundet af trappeopgangen. Og herfra kan varmen fordele sig ud til huset andre rum på flere etager.

Undgå at placere varmepumpens indedel lige over sofaen

Når varmepumpens indedel blæser den varme luft ud i rummet, giver det en let susende lyd, og nogle synes heller ikke om at sidde og blive blæst i nakken.

Derfor bør du heller ikke placere indedelen lige over en sofa eller andre steder, hvor du ofte sidder eller opholder dig.

Relaterede artikler

En varmepumpeskjuler kan også dæmpe støjen

En varmepumpeskjuler kan både beskytte varmepumpens udedel mod sol, vind og vejr, men den kan også skrue lidt ned for eventuelle lydgener.

Læs mere

 

Hvor må man installere en varmepumpe?

Det danske vejr er lunefuldt – og med undtagelse af de varmeste sommermåneder kan det ofte være nødvendigt at have varme på for ikke at fryse.

Læs mere

Få effektiv og miljøvenlig opvarmning med en varmepumpe til sommerhuset

I rigtige mange danske sommerhuse hænger der i dag en luft-til-luft varmepumpe på væggen. Og det er der en rigtig god grund til.

Læs mere

Få et tilbud eller rådgivning fra din lokale Vølund-specialist

Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.

Kom godt i gang

keyboard_arrow_up
Loading...