Hvad koster en varmepumpe inklusiv montering?

Varmepumper er en moderne og energieffektiv varmeløsning, der i rigtige mange huse – især uden for fjernvarmenetværket – kan erstatte ældre og dyrere varmeløsninger.

Men hvad koster det at skifte til en varmepumpe? Hvor hurtigt tjener den sig selv hjem? Og kan du få tilskud til den? Det forsøger vi bl.a. at svare på her på siden.

Prisen på en varmepumpe afhænger af typen

Når man spørger til prisen på en varmepumpe, er det ikke ligegyldigt, hvilken type varmepumpe der er tale om. Priserne på de forskellige typer kan nemlig variere med over 100.000 kr., alt efter om der er tale om f.eks. en jordvarmepumpe, en luft-til-vand varmepumpe eller en luft-til-luft varmepumpe.

Spring direkte til den type varmepumpe, du kigger efter her:

Hvad koster de forskellige varmepumpetyper?

Når man snakker om varmepumper, taler man ofte om enten jordvarmepumper, luft-til-vand varmepumper eller luft-til-luft varmepumper.

De kan noget forskelligt hver især, men fælles for dem alle er, at de skal installeres af en autoriseret installatør. Derfor er de overslagspriser, vi giver her også en pris inkl. montering af varmepumpen og evt. afkobling af et gammelt olie- eller gasfyr.

Prisen for en jordvarmepumpe inkl. montering

Et jordvarmeanlæg består væskefyldte slanger, der ligger i jorden og trækker den naturlige varme ud derfra. Den varme bliver via en varmepumpe og en varmeveksler brugt til at varme både brugsvand og vand til radiatorer eller gulvvarme op.

Jordvarme kræver dog et stort grundareal, da der for hver m2 hus skal bruges et jordareal på 3-4 m2 til nedgravning af jordslange. Derudover kræver det også et godt isoleret hus, da fremløbstemperaturen ved jordvarme er lavere end ved f.eks. et olie- eller gasfyr.

Hvad koster jordvarme?

Prisen for etablering af et jordvarmeanlæg inkl. montering og evt. afkobling af et gammelt fyr vil typisk ligge mellem 160.000-200.000 kr.

Hvor meget kan du spare ved at skifte til jordvarme?

Hvor meget, du præcist kan spare med jordvarme, afhænger både af din nuværende varmeløsning og dit varmeforbrug. Men har du f.eks. et gammelt oliefyr, vil du kunne spare op mod 50 % på varmeregningen – og dermed kan investeringen hurtigt tjene sig selv hjem igen.

Kan du få tilskud til jordvarme?

Tilskud

Er dit hus i dag primært opvarmet via et olie-, gas- eller pillefyr, kan du søge om tilskud til en jordvarmepumpe via Bygningspuljen. De skriver selv, at du kan få mellem 13.000-30.000 kr. i tilskud (2021-tal). Puljemidlerne bliver dog fordelt efter først til mølle-princippet, så hold øje med, hvornår de åbner op for ansøgninger næste gang.

Læs mere om tilskud til varmepumper

Reduceret el-afgift

Sidst men ikke mindst kan du med jordvarme som primær opvarmningsform også få reduceret el-afgiften for alt el-forbrug over 4.000 kWh om året. I 2021 blev den reducerede el-afgift sat ned til 0,8 øre/kWh. Får du ikke reduceret elafgift, vil du til sammenligning skulle betale 90 øre/kWh. Begge tal er uden moms, så reelt set er besparelsen lidt over 1 kr./kWh.

Læs mere om jordvarmepumper

Prisen for en luft-til-vand varmepumpe inkl. montering

En luft-til-vand varmepumpe består af en udedel og en indedel. Udedelen består af en kasse med en ventilator, kompressor og varmeveksler, der overfører varmen i luften til et kølemiddel. Den ophobede varme i kølemidlet føres via isolerede rør til varmepumpens indedel, hvor varmen overføres til vandet i husets varmtvandsbeholder og radiatorer eller gulvvarme.

Fordi en luft-til-vand varmepumpe kører med en lavere fremløbstemperatur end et oliefyr eller gasfyr, kræver det også et godt isoleret hus for at kunne opvarme huset ordentlig.

Hvad koster en luft-til-vand varmepumpe?

Prisen for etablering af en luft-til-vand varmepumpe inkl. montering og evt. afkobling af et gammelt fyr vil typisk ligge mellem 100.000-150.000 kr.

Vidste du at du også kan leje en varmepumpe? En varmepumpe på abonnement passer perfekt til dig, der ikke ønsker at eje eller som ikke har midlerne til at investere i en varmepumpe.

Hvor meget kan du spare ved at skifte til luft-til-vand varmepumpe?

Hvor meget, du præcist kan spare ved at skifte til en luft-til-vand varmepumpe, afhænger både af din nuværende varmeløsning og dit varmeforbrug. Men har du f.eks. et gammelt oliefyr, vil du kunne spare op mod 50 % på varmeregningen – og dermed kan investeringen hurtigt tjene sig selv hjem igen.

Kan du få tilskud til en luft-til-vand varmepumpe?

Tilskud

Er dit hus i dag primært opvarmet via et olie-, gas- eller pillefyr, kan du søge om tilskud via Bygningspuljen til etablering af en luft-til-vand varmepumpe. De skriver selv, at du kan få mellem 13.000-30.000 kr. i tilskud (2021-tal). Puljemidlerne bliver dog fordelt efter først til mølle-princippet, så hold øje med, hvornår de åbner op for ansøgninger næste gang.

Læs mere om tilskud til varmepumper

Reduceret el-afgift

Bruger du en luft-til-vand varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du også få reduceret el-afgift for alt el-forbrug over 4.000 kWh om året.I 2021 blev den reducerede el-afgift sat ned til 0,8 øre/kWh. Får du ikke reduceret elafgift, vil du til sammenligning skulle betale 90 øre/kWh. Begge tal er uden moms, så reelt set er besparelsen lidt over 1 kr./kWh.

Læs mere om luft-til-vand varmepumper

Prisen for en luft-til-luft varmepumpe inkl. montering

En luft-til-luft varmepumpe består, ligesom en luft-til-vand varmepumpe, også af en udedel og en indedel. Udedelen er bygget op på stort set samme måde med en ventilator, kompressor og varmeveksler i en kasse. Her bliver varmen igen overført til et kølemiddel, der via isolerede rør går ind til varmepumpens indedel, der opvarmer indeluften.

I modsætning til både jordvarme og en luft-til-vand varmepumpe, kan en luft-til-luft varmepumpe ikke opvarme vand, kun luften. Derfor er en luft-til-luft varmepumpe ofte bedst som supplement eller til huse uden rørført varme som f.eks. sommerhuse med el-radiatorer.

Hvad koster en luft-til-luft varmepumpe?

Prisen for etablering af en luft-til-luft varmepumpe inkl. montering vil typisk ligge mellem 15.000-25.000 kr.

Hvor meget kan du spare ved at skifte til luft-til-luft varmepumpe?

Hvor meget, du præcist kan spare ved at skifte til en luft-til-luft varmepumpe, afhænger både af din nuværende varmeløsning og dit varmeforbrug. Har du el-radiatorer, vil en luft -til-luft varmepumpe kunne få 3,5-5 gange så meget varmeenergi ud af den samme strøm.

Typisk vil en luft-til-luft varmepumpe kunne dække op til 70 % af dit varmeforbrug. Hvor meget det ca. vil give i årlig besparelse, kan du bruge SparEnergi.dk’s beregner til at undersøge. 

Kan du få tilskud til en luft-til-luft varmepumpe?

Tilskud

Det er typisk ikke muligt at søge tilskud til indkøb og etablering af en luft-til-luft varmepumpe.

Reduceret el-afgift

Har du et hus, hvor du kan bruge en luft-til-luft varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du også få reduceret el-afgift for alt el-forbrug over 4.000 kWh om året i huset. I 2021 blev den reducerede el-afgift sat ned til 0,8 øre/kWh. Får du ikke reduceret elafgift vil du til sammenligning skulle betale 90 øre/kWh. Begge tal er uden moms, så reelt set er besparelsen lidt over 1 kr./kWh.

Læs mere om luft-til-luft varmepumper

Relaterede artikler

Varmepumpe på abonnement

En varmepumpe på abonnement er en god mulighed til dig, der gerne vil have varmepumpens fordele uden at skulle investere penge i at købe en varmepumpe.

Læs mere

Hvor meget koster en varmepumpe i strøm?

Med en varmepumpe kan du på en meget miljøvenlig, energieffektiv og billig måde opvarme dit hjem. 

Læs mere

 

Smart Price Adaption

Vølunds produkter passer ind i den moderne bolig, hvor forskellige systemer og tekniske løsninger kan tale sammen og i vid udstrækning kan tænke selv.

Læs mere

Få et tilbud eller rådgivning fra din lokale Vølund-specialist

Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.

Kom godt i gang

keyboard_arrow_up
Loading...