Velkommen til vores side for erhverv

Her har vi samlet alt med relevans for dig.

FAQ

Vedrørende boligventilationsvarmepumper.


Melding om tid for rensning af luftfilter. Sluk varmepumpen når filter er renset tændes varmepumpen og alarmen er afstillet.


Meddelelsen skyldes en højtryks eller lavtryks alarm. For at fjerne alarmen skal varmepumpen slukkes og atter genstartes, som første forsøg.
Hvis varmepumpen efter 20 minutter starter op og producere varmtvand og varme er fejlen en Lavtryksalarm.
Opstår fejlen igen efter x antal timer/dage. Kontaktes Vølund Varmeteknik ang. fejlen.

Hvis varmepumpen ikke starter op efter 20 minutter og laver varmtvand og varme, men efter kort tid igen blinker A03, skyldes det en højtryksalarm. Højtrykspressostaten skal genindkobles (se brugervejledning) og varmepumpen skal atter slukkes og genstartes. (Varmepumpen kan ikke komme af med varmen). Fejlen skyldes det ofte manglende vandtryk (1,5 - 1,8 bar) eller luft i varmesystemet. Systemet kan afluftes enten gennem sikkerhedsventilen eller afluftningsventiler på varmepumpen. Højtryks alarmen kan også skyldes at by-pass ventilen ikke er lukket for meget. By-pass ventilen er monteret sammen med en Fighter 600P/640P mellem frem og retur på varmefordelingssystemet. 


Varmepumpen er ikke sat i driftsstilling "forår/efterår”. Cirkulationspumpen er hermed ikke frigivet til drift.

Tilskudsvarmen (el-patron, gasfyr mm.) er ikke frigivet til drift ”vinter”.

El-patron udløst på overkogssikring. Overkogssikring genindkobles se brugervejledning.

Kontroller om udeføler er retvisende i aflæsningen på varmepumpen.

Kontroller om cirkulationspumpen kører. Hvis den er meget varm, sidder den ofte fast. Luft omkring pumpen, forhindre pumpen i at cirkulere vandet.
Begge dele kan kontrolleres ved at udtage afluftningsskruen i enden af pumpen.

Shunt ventilen sidder fast eller er indstillet til manuel drift. Fighter 310P,410P og 360P Se brugervejledning 


Kompressor udkoblet på højtrykspressostat Fighter 100P. Højtrykspressostat genindkobles (se brugervejledning).

El-patron ikke er frigivet til drift i Fighter 310P, 410P og 360P. Forekommer sen efterår og vinter.

Trevejsventil på Fighter 600P/640P har intern lækage. De to rør til højre og venstre på ventilen, er hele tiden lige varme under produktion af varmtvand eller varme.

Motoren på trevejventilen Fighter 600P/640P står i midterste stilling. Kan kontrolleres ved at indikatoren på undersiden af motor står midt i sporet. Sluk for varmepumpen. Sæt den i reservedrift, se brugervejledning. Sæt varmepumpe tilbage i stilling ”1” 


Kontroller for synlig vand spild i og omkring varmepumpe.
Kontroller sikkerhedsventilen om der kommer vand ud drænrøret. 


Kontroller om fremløbstemperaturen til varmefordelingssystemet ikke er sat for højt. Sænk fremløbstemperaturen og åben mere for regulatorer til varmefordelingssystem. Dette medfører større og mere kontinuerlig flow i varmefordelingssystemet.

El-patron frigivet til drift i forår og sommer måneder.

Varmepumpen er ikke blevet indreguleret. Huset overventileres og fejlindstillet i varmekurve. 


Frostbeskyttelses alarmen kan udløses hvis drøvleventil til indblæsningsluftbatteriet er lukket for meget. Se brugervejledning Fighter 410P.

keyboard_arrow_up
Loading...