De rigtige valg er en fælles indsats

Vi plejer at sige, at vi har udviklet varmepumper længe før, det blev moderne at passe på naturen. Og som en naturlig del af vores løsninger spiller den grønne omstilling en stor rolle i vores virksomhed. 

Det store fokus på FN’s Verdensmål og den fælles globale indsats på tværs af alle skel påvirker selvfølgelig også vores hverdag. Både fordi vi stiller krav til os selv, og fordi de samarbejder, vi indgår i, stiller gensidige krav til kvalitet, miljø og bæredygtighed. På den store skala handler FN’s Verdensmål om at slutte ekstrem fattigdom, bekæmpe klimakrisen og reducere ulighed og uretfærdighed i verden. 

Vølund Varmeteknik og NIBE har fokus på verdensmålene

Bæredygtighed er en balance

Som virksomhed i et relativt lille land er de samlede ambitioner bag FN’s Verdensmål en stor mundfuld at sluge. Isoleret set kan det virke som om, vores indsatser og aktiviteter ikke gør den store forskel. Det er heldigvis ikke tilfældet. Alle kan ikke gøre alt, men vi kan alle sammen gøre noget. Vores valg og indsatser er velovervejede og indgår altid i et større perspektiv. 

Vi skal balancere bæredygtige initiativer med økonomisk vækst. Det handler ikke kun om at give vores kunder muligheden for at tage et bæredygtigt og energieffektivt valg, når de skal vælge varmeløsning. Det handler også om, at vi som virksomhed træffer rigtige valg og dermed tager del i det fælles ansvar for at minimere de negative effekter og øge de positive effekter af vores aktiviteter.

FN's verdensmål om bæredygtig energi

Vi er en del af NIBE GROUP

Vi er en del af den svenske børsnoterede industrikoncern NIBE, som er Europas førende virksomhed inden for varmebranchen. NIBE, og dermed os, arbejder aktivt for at støtte FN’s Verdensmål. NIBE fokuserer på 7 af de 17 verdensmål og har selv opstillet egne mål om energioptimering. Således skal 55 % af produktporteføljen være LCE-klassificeret (lavemissionsøkonomi), og energiintensiteten skal reduceres med 30% fra 2013 til 2030. Du kan læse mere om NIBEs mål og værdier her.

NIBE stiller desuden krav til sine egne leverandører, der omhandler:

Menneskerettigheder, medarbejdernes arbejdsmiljø og antikorruption
NIBE sikrer, at leverandører overholder firmaets adfærdskodeks, og at de leverer komponenter og produkter, som er gode for kunderne at anvende.

Kemikalier og produktindhold
Samarbejdet med leverandørerne gør det muligt for NIBE at sikre, at produkterne opfylder krav til blandt andet bæredygtighed ift. kemikalier og specifikt indhold.

Bæredygtighed som eksistensberettigelse
I sine produktionsprocesser anvender NIBE også varmepumpe-applikationer ved bl.a. maling og affedtning. Man genanvender også energien fra varmeovne eller forbehandlingsprocesser ved hjælp af varmepumper. På den måde tilføres processer vedvarende energi.

6 stærke fokusområder

I forlængelse af NIBE GROUPs indsatser fokuserer vi hos Vølund Varmeteknik på de 6 udvalgte verdensmål i vores arbejde.

Bæredygtig energi

Det er ambitionen at øge andelen af produkter, der er baseret på vedvarende energi. Dermed kan vi imødekomme markedets behov for højere energi- effektivitet og rene energiløsninger.

FN's verdensmål nr. 7 - bæredygtig energi


Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal løbende fremme et på alle måder sikkert arbejdsmiljø, beskytte medarbejdernes rettigheder og sikre anstændige arbejdsforhold, både i hele vores forsyningskæde og i vores egne aktiviteter. Samtidig skal vi fastholde jobs og skabe vækst.

FN's verdensmål nr. 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst


Industri, innovation og infrastruktur

Produktionen skal gøres mere bæredygtig ved effektiv anvendelse af ressourcerne. Vi skal bruge rene og miljøvenlige teknologier og sikre ressourcer til forskning og udvikling.

FN's verdensmål nr. 9 - Industri, innovation og infrastruktur


Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal levere ressourceeffektive og klimatilpassede komponenter, produkter og løsninger, der bidrager til bæredygtige byer og sikker infrastruktur.

FN's verdensmål nr. 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund


Ansvarligt forbrug og produktion

De metoder, vi anvender til kemikaliehåndtering, skal være bæredygtige, og vi skal reducere udledning til luft, vand og jord. Derudover skal vi spare på ressourcerne og minimere spild. Vi tilstræber en gennemsigtig og kontinuerlig rapportering om bæredygtige tiltag. 

FN's verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion


Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi respekterer og opretholder både national og international lovgivning og modarbejder aktivt alle former for korruption. Vi sikrer intern kontrol til overholdelse af lovgivning og etiske forretningsprincipper.

FN's verdensmål nr. 16 - Fred og retfærdighed

Tænk fremad. Sammen med os.

Hos Vølund Varmeteknik har vi mere end 140 år givet danske kunder muligheden for at foretage et bæredygtigt valg til deres varmeløsning. Læs mere om Vølund Varmeteknik, og hvordan vi sammen kan bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere

keyboard_arrow_up
Loading...