Sådan er en varmepumpe designet

Varmepumper er en smart og miljøvenlig varmeløsning, fordi de udnytter den vedvarende energi, der allerede findes som varme i jorden eller i luften. Og det gør de ganske effektivt, så du selv på kolde dage kan varme dit hus op og spare penge året rundt.

Men hvordan gør de så det? Det vil vi prøve at gøre dig klogere på her på siden, hvor du både kan læse om selve teknikken i en varmepumpe, men også hvordan den er designet, ser ud og fylder.

Ligheder og forskelle i designet på de forskellige varmepumpetyper

Fælles for alle varmepumper er, at de bygger på det samme princip: De overfører naturlig varme fra jorden eller luften, og overfører den til et kølemiddel, som så bliver komprimeret for at hæve temperaturen yderligere. Det varme kølemiddel bliver så brugt til opvarmning.

Men hvordan de forskellige varmepumper gør det, er forskellig fra type til type. Derfor vil der også være forskel på, hvor meget af selve varmepumpen du kan se og høre, samt hvor meget den fylder alt efter model.

Her på siden kommer vi til at gennemgå:

Sådan virker en jordvarmepumpe

Med en jordvarmepumpe udnytter man den varme, som solen afgiver til jorden.

Det gør man via væskefyldte slanger, der ligger i ca. 1 meters dybde fordelt ud på din grund. Væsken bliver derefter pumpet ind i en varmepumpe, hvorfra varmen trækkes ud og kan bruges til at opvarme både dit brugsvand og dit hus via enten radiatorer eller gulvvarme.

Anlægget kører på el, men det er en meget energieffektiv opvarmningsmetode, der typisk vil producere 4-5 gange så meget varmeenergi, som det bruger i el-energi.

Sådan er en jordvarmepumpe designet

Ligesom med andre varmepumper består et jordvarmeanlæg af en inde- og en udedel.

Udedelen

Det unikke ved jordvarme er, at udedelen består af jordslanger, der er gravet ned i jorden og derfor hverken er synlige eller kan høres. Disse slanger er fyldt med frostsikker væske, der kan optage varmen fra jorden omkring dem.

Temperaturen på væsken i slangerne varierer typisk hen over året fra ca. 0 grader til ca.15 grader. Den opvarmede væske pumpes ind til varmepumpen via en cirkulationspumpe, hvor den anvendes som varmegiver til varmepumpen.

Udedelen

Det unikke ved jordvarme er, at udedelen består af jordslanger, der er gravet ned i jorden og derfor hverken er synlige eller kan høres. Disse slanger er fyldt med frostsikker væske, der kan optage varmen fra jorden omkring dem.

Temperaturen på væsken i slangerne varierer typisk hen over året fra ca. 0 grader til ca.15 grader. Den opvarmede væske pumpes ind til varmepumpen via en cirkulationspumpe, hvor den anvendes som varmegiver til varmepumpen.

Indedelen

Inde i huset står selve varmepumpen, der optager varmeenergien fra væsken i jordslangerne via en fordamper. Energien ledes herefter videre til en kompressor, der øger trykket og dermed også temperaturen. Den høje temperatur ledes videre til kondensatoren, hvor energien overføres til husets centralvarmeanlæg og produktion af varmt brugsvand.

Når væsken i jordslangerne har afgivet sin varme, falder temperaturen på væsken ca. et par grader, hvorefter væsken ledes tilbage til jordslangerne ude i jorden. Sådan gentager processen sig selv hele tiden døgnet rundt på alle tider af året.

På den måde kan den lave temperatur i jordslangerne i 1 meters dybde i jorden bruges til at opvarme både brugsvand og bolig til en hel familie.

Indedelen

Inde i huset står selve varmepumpen, der optager varmeenergien fra væsken i jordslangerne via en fordamper. Energien ledes herefter videre til en kompressor, der øger trykket og dermed også temperaturen. Den høje temperatur ledes videre til kondensatoren, hvor energien overføres til husets centralvarmeanlæg og produktion af varmt brugsvand.

Når væsken i jordslangerne har afgivet sin varme, falder temperaturen på væsken ca. et par grader, hvorefter væsken ledes tilbage til jordslangerne ude i jorden. Sådan gentager processen sig selv hele tiden døgnet rundt på alle tider af året.

På den måde kan den lave temperatur i jordslangerne i 1 meters dybde i jorden bruges til at opvarme både brugsvand og bolig til en hel familie.


Så meget fylder en jordvarmepumpe

Når først et jordvarmeanlæg er installeret, kræver den ikke meget plads. Dog skal der for hver m2 bolig bruges et jordareal på ca. 3-4 m2 til nedgravning af slanger. Derfor kræver det en grund af en hvis størrelse for at kunne etablere jordvarme. Men når først jordslangerne er gravet ned i jorden, kan du hverken se eller høre dem.

Tilbage er der kun indedelen, som du skal finde plads til. Den vil typisk være omkring 150-180 cm høj og ca. 60x60 cm bred og dyb. Altså meget lig et mellemstort til stort køleskab – og udseendet minder da også lidt om et køleskab.

Indedelen kan du fint placere i et bryggers, en entre, kælder eller hvor du alligevel har din vandvarmer og andre VVS-installationer.

Læs mere om jordvarmepumper

Så meget fylder en jordvarmepumpe og sådan virker en jordvarmepumpe

Sådan virker en luft-til-vand varmepumpe

En luft-til-vand varmepumpe udvinder også varmeenergi fra naturen. Men i modsætning til en jordvarmepumpe, der udvinder varme fra jorden, så udvinder en luft-til-vand varmepumpe varme fra luften.

Luft-til-vand varmepumper består af en synlig udedel, hvori luften fra varmen udvindes. Herfra overføres varmen til indedelen, der opvarmer vand til både brugsvand og radiatorer eller gulvopvarmning.

Sådan er en luft-til-vand varmepumpe designet

En luft-til-vand varmepumpe består som nævnt af både en inde- og en udedel.

Udedelen

Udedelen består af en ventilator, fordamper og kompressor samlet i en unit. Ventilatoren trækker udeluften forbi fordamperen, der optager varmen og overfører energien til kølemidlet i fordamperen. Herefter ledes energien til en kompressor, hvor temperaturen hæves, hvorefter det ledes til en kondensator, hvor varmen afgives til centralvarmeanlægget.

Udedelen

Udedelen består af en ventilator, fordamper og kompressor samlet i en unit. Ventilatoren trækker udeluften forbi fordamperen, der optager varmen og overfører energien til kølemidlet i fordamperen. Herefter ledes energien til en kompressor, hvor temperaturen hæves, hvorefter det ledes til en kondensator, hvor varmen afgives til centralvarmeanlægget.

Indedelen

Indedelen på en luft-til-vand varmepumpe fylder ca. det samme som et skabsarrangement (60x60). Indedelen er udstyret med en varmtvandsbeholder, styring og buffertank, så alt opkobling til varmt brugsvand og opvarmningen af boligen sker fra indedelen.

Indedelen

Indedelen på en luft-til-vand varmepumpe fylder ca. det samme som et skabsarrangement (60x60). Indedelen er udstyret med en varmtvandsbeholder, styring og buffertank, så alt opkobling til varmt brugsvand og opvarmningen af boligen sker fra indedelen.


Så meget fylder en luft-til-vand varmepumpe

I modsætning til et jordvarmeanlæg kræver en luft-til-vand varmepumpe ikke en stor udgravning af haven. Du skal blot finde et sted over jorden, hvor udedelen kan stå. 

Udedelen behøver ikke meget mere end 2-3 m2 plads i alt. Dog er det en god idé at tage hensyn til bl.a. afstand til skel, naboer, terrasser, vinduer og underlag, der har betydning for, hvor det er hensigtsmæssigt at placere den.

Indedelen til en luft-til-vand varmepumpe minder meget om et køleskab – både hvad angår størrelse og udseende. Den er typisk op til 180 cm høj og ca. 60 x 60 cm i dybde og bredde.

Læs mere om luft-til-vand varmepumper

Varmepumpe - så meget fylder den og sådan virker en luft-til-vand varmepumpe

Sådan virker en luft-til-luft varmepumpe

På mange måder minder en luft-til-luft varmepumpe om en luft-til-vand varmepumpe. Den udvinder varme fra luften på samme måde, men opvarmer dog kun luften i huset – hverken vand til centralvarme eller brugsvand.

Derfor er luft-til-luft varmepumper også mest oplagte til brug i huse uden rørført varme. Det kunne eksempelvis være til sommerhuse, hvor luft-til-luft varmepumpen er blevet meget populær, fordi den er et billigt og godt alternativ eller supplement til el-radiatorer og brændeovne.

Sådan er en luft-til-luft varmepumpe designet

En luft-til-luft varmepumpe består af både en inde- og en udedel.

Udedelen

Udedelen til en luft-til-luft varmepumpe ligner til forveksling udedelen til en luft-til-vand varmepumpe. Princippet i dem er også fuldstændig det samme.

En ventilator blæser luften forbi en fordamper, der udvinder varmen og overfører den til rør med kølevæske i. En kompressor øger derefter trykket og temperaturen i væsken, som herefter føres ind til varmepumpens indedel.

Udedelen

Udedelen til en luft-til-luft varmepumpe ligner til forveksling udedelen til en luft-til-vand varmepumpe. Princippet i dem er også fuldstændig det samme.

En ventilator blæser luften forbi en fordamper, der udvinder varmen og overfører den til rør med kølevæske i. En kompressor øger derefter trykket og temperaturen i væsken, som herefter føres ind til varmepumpens indedel.

Indedelen

En luft-til-luft varmepumpes indedel adskiller sig både i design og funktion fra indedelen til både et jordvarmeanlæg og en luft-til-vand varmepumpe.

Indedelen til en luft-til-luft varmepumpe placeres ofte i husets største opholdsrum, gerne lidt højt på væggen. Her udnytter den så varmen i kølevæsken til at opvarme indeluften. Indedelen blæser den varme luft ud i rummet og skaber cirkulation, der også kan trække varme ind i husets andre rum, hvis dørene er åbne.

Indedelen

En luft-til-luft varmepumpes indedel adskiller sig både i design og funktion fra indedelen til både et jordvarmeanlæg og en luft-til-vand varmepumpe.

Indedelen til en luft-til-luft varmepumpe placeres ofte i husets største opholdsrum, gerne lidt højt på væggen. Her udnytter den så varmen i kølevæsken til at opvarme indeluften. Indedelen blæser den varme luft ud i rummet og skaber cirkulation, der også kan trække varme ind i husets andre rum, hvis dørene er åbne.


Så meget fylder en luft-til-luft varmepumpe

Udedelen til en luft-til-luft varmepumpe minder på mange måder om udedelen til en luft-til-vand varmepumpe – både hvad angår udseende og pladskrav. Hvis der er nogen forskel, vil det typisk være, at udedelen til en luft-til-luft varmepumpe vil være lidt mindre. Den behøver altså heller ikke mere end 2-3 m2 plads i alt. Dog er det en god idé at tænke over afstand til skel, naboer, terrasser, vinduer og underlag, når du placerer den.

Indedelen optager heller ikke meget plads, da den ofte placeres i minimum hovedhøjde, gerne højere. Ofte er indedelen under 1 meter lang og blot ca. 30 cm. høj og dyb.

Læs mere om luft-til-luft varmepumper

Varmepumpe - så meget fylder en luft til luft model og sådan virker en luft-til-luft varmepumpe


Relaterede artikler

Fordele og ulemper med en varmepumpe

I forhold til opvarmning med enten olie, gas eller el er en varmepumpe langt mere effektiv, billigere i drift og bedre for miljøet.

Læs mere

Vælg den rigtige størrelse varmepumpe

Bliv klogere på, hvad du skal tage i betragtning, når du skal vælge den helt rette størrelse varmepumpe til dit hjem.

Læs mere

 

Varmepumper og støj - hvor meget larmer de egentlig?

Flere tøver med at skifte det gamle olie- eller gasfyr ud med en luft til vand-varmepumpe da de hørt, at udedelen på varmepumpen støjer.

Læs mere

Få et tilbud eller rådgivning fra din lokale Vølund-specialist

Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.

Kom godt i gang

keyboard_arrow_up
Loading...