varmepumper

Find svar på oftest stillede spørgsmål om varmepumper

Det skal være nemt at få hjælp – også uden for åbningstid. Her på siden finder du svar på de spørgsmål, vi oftest får stillet omkring varmepumper. 

varmepumper

Find svar på oftest stillede spørgsmål om varmepumper

Det skal være nemt at få hjælp – også uden for åbningstid. Her på siden finder du svar på de oftest mest stillede spørgsmål omkring varmepumper. 

Generelt

Fremløbstemperaturen på varmepumpen afhænger af vejret og temperaturen udenfor. Om foråret vil fremløbstemperaturen være lavere, imens den om vinteren vil være højere. Men overordnet set så ligger den mest ideelle fremløbstemperatur på 28-40 grader, hvis du har et gulvvarmesystem. Om sommeren anbefales det at sænke fremløbstemperaturen eller slukke helt for gulvvarmen.

Du skal indstille brugsvandstemperaturen, så det passer til dit behov. Det er typisk mellem 44-55 grader. Overordnet set findes der tre indstillinger: lav, normal eller høj. Du kan prøve dig frem mellem dem og vælge den, der passer bedst til dit behov.

Drypbakken sidder i bunden af varmepumpen og anvendes til opsamling af kondensvand fra afrimning og drift på varmepumpens udedel. Kondensvandet løber ud af sig selv. Derfor er det vigtigt, at vandet bliver ledt væk til et afløb, så det eksempelvis ikke skyller ud på fliserne og fryser til is.

De fleste varmepumper kan sagtens håndtere store temperaturudsving udenfor, uden at det har konsekvenser for varmepumpens effektivitet. Dog vil varmepumpen være mindre effektiv ved lave temperaturer.

En rumtemperatur på 21 grader er behagelig for de fleste. Om natten kan du godt sænke temperaturen med et par grader, men ikke mere end det, da det så vil kræve for meget arbejde for varmepumpen at nå den ønskede temperatur igen.

Støj, lugt og vand

Vil du gerne lydisolere din varmepumpes udedel, er der flere forskellige muligheder. Du kan placere varmepumpen på et blødt underlag, på gummifødder eller opstille en støjskærm ved varmepumpen.

Det er helt almindeligt, at der vil være kondensvand fra varmepumpens udedel. Kondensvandet vil løbe ned i en spildbakke under varmepumpen, som leder vandet væk. Hvordan vandet ledes væk afhænger af, hvor din varmepumpe står.

Det er helt normalt, at der løber vand ud fra varmepumpens udedel, når den afrimer. Drypper der vand fra varmepumpens indedel, bør du kontakte din lokale VVS-installatør.

Nogle varmepumper støjer mere end andre. Selve støjen stammer fra ventilatoren, der suger luft ind og kompressoren, der komprimerer kølemidlet. Støjniveauet bør som udgangspunkt ikke være højere end en almindelig vaskemaskine.

Hvis du synes, din varmepumpe larmer mere end normalt, bør du kontakte din lokale VVS-installatør.

Der kan være flere grunde til, at der kommer is på din varmepumpe. Der er dog ingen grund til at gå i panik, da du i de fleste tilfælde selv kan løse problemet. De mest typiske årsager er, at afrimningsfunktionen er defekt, der mangler kølemiddel eller kompressordelen er placeret forkert.

Vil du gerne minimere støjniveauet fra din varmepumpes udedel, kan du gøre flere forskellige ting. En løsning er at opstille en støjskærm omkring varmepumpen. Ved at opstille en støjskærm kan du mindske støjen med 5-10 dB.

En af grundene til hvorfor det drypper fra varmepumpens udedel kan være, at den er i gang med at afrime. Det er helt normalt og et sundt tegn. Der bør dog ikke komme vand ud af indedelen. Hvis der gør det, bør du kontakte din lokale VVS-installatør.

Der kan være forskellige grunde til, at din varmepumpe lugter. På luft til luft-varmepumpens indedel kan det være filtret, der er snavset. Hvis du ikke renser filtret, kan der opstå skimmel, som kan lugte surt.

Ved varmepumpens udedel kan det være kondensvandet, der kan lugte af kloak, hvis ikke der er påsat en vandlås på røret fra varmepumpen til afløbet.

Kontakt din lokale VVS-installatør, hvis du er i tvivl om årsagen til lugten.

Fejlkoder

Denne type fejlkode betyder, at varmepumpen mangler vand. Du skal derfor kigge i din brugervejledning og sørge for, at der kommer vand på inde-modulet.

Kig i brugervejledningen for din varmepumpes model, og forsøg at finde ud af, hvad koden betyder. I de fleste tilfælde vil du selv kunne afhjælpe fejlkoden. Hvis du ikke kan finde vejledningen, kan du her på vores hjemmeside søge efter din varmepumpetype under afsnittet ”produkter”. Under hvert produkt finder du brugervejledningen for netop dit produkt. Hvis intet af dette hjælper, skal du kontakte din VVS-installatør eller nærmeste samarbejdspartner, som kan hjælpe dig.

Det er ikke ualmindeligt, at din varmepumpe vil vise fejlkoden “df”. Denne fejlkode er egentlig ikke en fejlkode men mere en oplysning om varmepumpen er i gang med automatisk afrimning.

Drift og indstillinger

Sørg for, at varmepumpen kommer til at køre på eldrift, så du og din familie stadig har varmt vand og varme. Der er kun tale om en begrænset periode, hvor du skal betale el-regning, men det betyder, at du har en uændret hverdag, mens du venter på at få afhjulpet driftsstoppet. Kig eventuelt i varmepumpens brugervejledning, hvis du skal finde ud af, hvordan du stiller om til eldrift eller se vores youtube-video.

Hvis softwaren på din varmepumpe trænger til at blive opdateret, har du selv ansvaret for, at dette sker. Hos Vølund servicerer vi udelukkende produkterne og har kendskab til de eventuelle uregelmæssigheder, der kan opstå, men vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med softwareopdatering.

Hvis du har et Vølund Serviceabonnement koster det er fast udkaldsbeløb på 1.462,50 kr. inkl. moms + miljøbidrag. For weekend og helligdage opkræves der dobbelt. Har du ikke noget serviceabonnement, skal du betale timepris og kørsel for at få en servicetekniker ud.

Driftsstop eller funktionsfejl skal altid bestilles på service@volundvt.dk eller på telefon 97 17 20 33. Herefter har vi mulighed for at planlægge det mest optimale tidspunkt for udbedring.

 

I denne video viser vi, hvor nemt du kan sætte din varmepumpe i eldrift.

Se, hvordan du sætter din S-serie varmepumpe i eldrift i denne video.

Sådan fylder du vand på dit centralvarmeanlæg. Se videoen.

De fleste varmepumper vil selv tilpasse fremløbstemperaturen i takt med, at temperaturen stiger eller falder udenfor. Men hvis du ønsker, at en højere temperatur i et rum – eksempelvis gulvvarmen på badeværelset – kan du nemt ændre fremløbstemperaturen på din varmepumpe. Det gør du i indstillinger for rumtemperatur, hvor du kan indstille, hvordan varmepumpens varmekurve skal se ud.

Varmeforbrug

Når du har en varmepumpe fra Vølund Varmeteknik, tilbyder vi dig også en app, der hedder NIBE Uplink. Med denne app har du altid et hurtigt overblik over indetemperaturen i din bolig, og du kan se, hvordan temperaturerne kan ændre sig – uanset hvor du selv befinder dig. Læs mere om app’en her.

Der findes ikke noget entydigt svar på, hvor meget du kan spare ved at isolere varmerørene på din varmepumpe. Det afhænger af, hvor rørene er placeret, og hvor lange de er. Vi anbefaler altid, at du isolerer varmerørene.

Hvor meget strøm en varmepumpe bruger, afhænger af hvilken varmepumpe du har samt størrelsen på dit hus. 

Bolius.dk har lavet en udregning af strømforbruget pr. år, hvis man bor i et parcelhus fra 60’-70’erne på 130 m2. De kom frem til følgende forbrug i strøm pr. år:

  • Luft til luft-varmepumpe: 3.732 kWh
  • Luft til vand-varmepumpe: 5.746 kWh
  • Jordvarmepumpe: 5.246 kr.

Rengøring, vedligeholdelse, service og reparation

De fleste varmepumper er faktisk mere eller mindre vedligeholdelsesfrie. Har du en jordvarmepumpe skal du stort set ikke gøre noget. Hvis du har en luft til luft-varmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe bør du som minimum holde øje med, at der ikke samler sig visne blade eller andre ting omkring udedelen. 

Fælles for alle varmepumperne er, at de bør have et årligt serviceeftersyn. Kan din varmepumpe indeholde mer end 1 kg kølemiddel, er det lovpligtigt med et årligt serviceeftersyn.

Læs mere om rengøring og vedligeholdelse af din varmepumpe her

Du må ikke selv påfylde kølemiddel på din varmepumpe. Det må kun foretages af en autoriseret køletekniker, montør eller et servicefirma.

Rim på varmepumpens udedel er et sundt tegn, og understreger at varmepumpen fungerer. Som udgangspunkt har varmepumpen en indbygget afrimningsfunktion, som klarer afrimningen automatisk. Når varmepumpen afrimer, vil der løbe vand fra udedelen. Er der problemer med afrimningen, skal du kontakte din lokale VVS- eller køleinstallatør.

En jordvarmepumpe og en luft til vand-varmepumpe kræver faktisk ikke rengøring. Har du en luft til luft-varmepumpe vil der være en smule rengøring, hvor du skal du rense og støvsuge filtrene cirka hvert kvartal. 

Læs mere om rengøring af varmepumper her

Miljøstyrelsen kræver, at varmepumper med mere end 1 kg kølemiddel skal have et årligt eftersyn af en sagkyndig. Har du en luft til luft-varmepumpe med mindre kølemiddel end 1 kg, er et årligt serviceeftersyn ikke lovpligtigt, men det anbefales at du får den tilset minimum hvert andet år.

Hvis du skal have repareret noget på din varmepumpe, skal du kontakte din lokale VVS-installatør. 

Har du ikke allerede et Vølund Serviceabonnement, kan det give god mening. Med det får du ud over et årligt eftersyn også fast pris på driftsstop, rabat på reservedele og meget mere.

Mest stillede spørgsmål til din luft til vand-varmepumpe

Ifølge beregninger foretaget af Bolius.dk bruger en luft til vand-varmepumpe cirka 5.800 kWh om året. Der er taget udgangspunkt i et 60’er-70’er-parcelhus på 130 m2.

 

For at udregne hvad en luft til vand-varmepumpe koster i strøm om året, skal du gange strømforbruget med kWh-prisen fratrukket den reducerede elafgift. Du kan nemlig få reduceret elafgift på cirka 1 krone for alt forbrug over 4.000 kWh. 

Hvis vi tager udgangspunkt i et strømforbrug på 5.800 kWh og pris på 1,50 kr/kWh, koster en luft til luft-varmepumpe 8.700 kroner om året.

Dertil kommer selvfølgelig udgifter til service og eventuel vedligehold.

Den typiske levetid for en luft til vand-varmepumpe er 15-20 år.

Hvis du har et gulvvarmesystem vil en normal fremløbstemperatur være omkring 35 grader. Med radiatorer vil fremløbstemperaturen skulle være højere typisk 55 grader.

 

En luft til vand-varmepumpe vil støje lidt, da udedelen trækker varme ud af luften som indedelen kan bruge til at opvarme huset med. Luftturbulensen omkring ventilatorens vinger skaber en susende lyd. Jo flere omdrejninger ventilatoren kører med, desto mere lyd vil der som regel komme fra den. Derudover producerer kompressoren også en lidt dybere tone, når den arbejder. Jo hårdere din varmepumper arbejder, desto mere støj vil der dermed også komme fra udedelen. Det kan være en god idé at tjekke, om der er noget, der blokerer udedelen – eksempelvis blade.

Hvis du synes, at der er noget unaturligt ved lyden på din luft til luft-varmepumpe, bør du kontakte din lokale VVS-installatør.

Mest stillede spørgsmål til din luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe bruger cirka 3.700 kWh om året. Beregningerne er lavet af Bolius.dk, hvor de har taget udgangspunkt i et parcelhus fra 60-70’erne på 130 m2.

Det er helt normalt, at der kommer støj fra din luft til luft-varmepumpe. Fra udedelen vil der komme en susende lyd fra ventilatorens vinger og kompressor. Det kan være en god idé at tjekke, om der er noget, der blokerer udedelen – eksempelvis blade.

Støjniveau på luft til luft-varmepumpens indedel afhænger af, hvilken varmepumpe du har. Selve støjen stammer fra ventilatoren, der cirkulerer luften i lokalet. Støjniveauet bør som udgangspunkt ikke være højere end en almindelig vaskemaskine.

Hvis du synes, at der er noget unaturligt ved lyden på din luft til luft-varmepumpe, bør du kontakte din lokale VVS-installatør.

21 grader er ofte en behagelig rumtemperatur for alle. Vær’ opmærksom på, at temperaturindstillingen på varmepumpen ofte skal stå 3-5 grader højere end den temperatur, du ønsker i lokalet.

Det er nemt at rense og rengøre din luft til luft-varmepumpe. Først skal du slukke varmepumpen og åbne forsiden på din varmepumpes indedel. Tag så forsigtigt filtrene ud og støvsug dem. Støvsug eventuelt også lamellerne inde i varmepumpen med et blødt mundstykke. Sæt filtrene korrekt på plads og start varmepumpen igen.

Du bør også tjekke, at der ikke samler sig visne blade eller andre ting omkring udedelen.

Hvis du bruger dit sommerhus regelmæssigt om vinteren, bør du holde temperaturen på varmepumpen på minimum 16 grader. Bruger du ikke sommerhuset i vintermånederne, kan du godt sænke temperaturen til mellem 10-12 grader. Det kaldes normalvis dvaletilstand. Det vigtigste er, at der ikke bliver for koldt til, at der opstår problemer med fugt og skimmelsvamp.

Mest stillede spørgsmål til jordvarmepumpe

Når du skal udregne, hvad din jordvarmepumpe koster om året, skal du gange strømforbruget med kWh-prisen. Du skal huske at fratrække den reducerede elafgift på cirka 1 krone fra kWh-prisen, for alt forbrug over 4.000 kWh om året. 

Hvis din jordvarmepumpe bruger 5.250 kWh om året, og prisen pr. kWh er 2,5 kroner minus den reducerede elafgift på 1 krone giver det en årlig pris på 7.875 kr.

En jordvarmepumpe bruger cirka 5.250 kWh strøm om året ifølge beregninger fra Bolius.dk, hvor der er taget udgangspunkt i et 130 m2 parcelhus fra 60-70’erne.

Indløbstemperaturen til varmepumpen skal være mindst 0 °C. En lavere indløbstemperatur kan accepteres i kortere perioder, dog må indløbstemperaturen ikke på noget tidspunkt være under -4 °C.

Den normalt fremløbstemperatur på en jordvarmepumpe afhænger af, om du har gulvvarme eller radiatorer. Ved gulvvarme er en normal fremløbstemperatur på 35-45 grader, imens en radiator kræver en fremløbstemperatur på 35-55 grader. 

De fleste jordvarmeanlæg kan levere fremløbstemperaturer op til 65 grader.

Har du en jordvarmepumpe er den praktisk talt vedligeholdelsesfri. Det betyder, at du faktisk ikke skal gøre noget, andet end at bestille et årligt serviceeftersyn hos en autoriseret installatør. Ved det årlige serviceeftersyn gennemgås din jordvarmepumpe for at sikre, at den fungerer optimalt. Er der noget, der skal justeres eller vedligeholdes, er det installatørens opgave. 

Miljøstyrelsen kræver, at alle jordvarmepumper tilses én gang årligt af en sagkyndig.

Da en jordvarmepumpe stort set er vedligeholdelsesfri betyder det også, at det ikke koster noget at vedligeholde din jordvarmepumpe. Dog vil der være en udgift i forbindelse med det lovpligtige årlige serviceeftersyn, der koster omkring 2.000 kr. Hvis du har et Vølund Serviceabonnement er det årlige eftersyn inkluderet samt flere andre rabatter og fordele.

En jordvarmepumpe bruger normalt en blanding af 30 % sprit og 70 % vand som brine (varmetransmissionsvæske). Du bør ikke selv påfylde sprit på jordvarmepumpen. Det bør du få en autoriseret installatør til.

For at jordvarmepumpen kører med maksimal effekt, er det vigtigt, at der altid er den korrekte mængde vand på brinesiden. Hvis trykket er under 0,8 bar, skal du påfylde vand op til 1,5 bar. Du må gerne selv påfylde vand på centralvarmesystemet. I videoen her kan du se, hvordan du fylder vand på dit centralvarmeanlæg.

Jordvarmeslangerne er typisk gravet ned i ca. 90 cm dybde.

Bestil service­­­abonnement

Spørgsmål til din booking?

Der er garanti på dit produkt

Se vores videoguides om varmepumper

Styr og overvåg din varmepumpe fra Vølund Varmeteknik.

Luft til vand-varmepumpe F2120.

Vølund varmeløsning ikon

Få det bedste ud af din nye varmeløsning

Hvilken varmeløsning er det bedste valg for dig? Hvordan installeres de forskellige varmeløsninger? Og hvor skal de i øvrigt placeres? Alt det og meget mere får du svar på her.

Find svar her

Brugermanualer

Mange problemer kan løses ved at kigge i brugervejledningen. Find brugermanualen for din varmepumpe-model herunder.

*Obs: Hvis din varmepumpe er af nyeste model, finder du din brugervejledning under det relevante produkt i hovedmenuen øverst.

FIGHTER:

VØLUND:

Fandt du ikke den hjælp, du søgte?

Har du brug for rådgivning før køb, har du spørgsmål til din faktura, eller skal du have ændret en tid til teknikerbesøg eller årligt eftersyn? Så kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med det. På vores kontaktside kan du se, hvem du skal kontakte.

Kontakt os

keyboard_arrow_up
Loading...