Information om dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om registrerede personer i forbindelse med vores services, har de registrerede personer en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig.

Du kan sende anmodning om en af dine rettigheder til data@volundvt.dk . I forbindelse med fremsendelse af anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til VØLUND.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller træffe den ønskede foranstaltning, eller vi kan afvise at efterkomme anmodningen.

Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, ligesom at oplysningerne kan være omfattet af en tavshedspligt, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom. /p>

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke hertil. Vi vil i så fald slette dine personoplysninger, hvis der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, se også Ret til sletning. Tilbagetrækning af samtykke vil dog ikke berøre lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget på baggrund af samtykket.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Ret til berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger eller få dem videregivet til andre (kun oplysninger vedrørende dig selv og som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger i samfundets eller andres interesser, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunden til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles til dette formål.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk behandling

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, hvis afgørelsen er baseret på dit samtykke, eller hvis afgørelsen er hjemlet i dansk ret. Vølund anvender ikke automatiseret behandling som grundlag for afgørelser.

Ret til at klage over behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder den danske persondatalovgivning.

Vi håber dog, at du vil kontakte os først via data@volundvt.dk eller på +45 96949708, ligesom vi vil sætte pris på at modtage en kopi af klagen, hvis du beslutter dig for at klage til Datatilsynet.

Klage skal i så fald sendes til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
www.datatilsynet.dk
info@datatilsynet.dk

En miljøvenlig løsning

Vælger du en varmeløsning fra Vølund Varmeteknik, får du en miljøvenlig varmekilde, der genbruger naturens ressourcer, så du slipper for at være afhængig af andre varmekilder såsom el, olie, naturgas eller fjernvarme. Det er sund fornuft. Både for dig selv og miljøet.

En del af NIBE

Vølund Varmeteknik er i dag en del af den svenske børsnoterede industrikoncern NIBE, som er Europas førende virksomhed inden for varmebranchen. Det er med til at sikre, at vi kan have konstant fokus på produktudvikling og –forbedringer, så vi hele tiden kan tilbyde miljøvenlige produkter og indeklimaforbedringer til danske forbrugere.

Læs mere om NIBE

keyboard_arrow_up
Loading...