Bæredygtig produktportefølje

Vi tilbyder bæredygtige varmepumper i verdensklasse, som bliver produceret hos vores moderselskab NIBE Energy Systems i Markaryd i Sverige. De nordiske kvalitetsprodukter er lavet med omtanke for miljø og mennesker og bliver solgt i Danmark under brandet Vølund Varmeteknik. Derfor er de også udviklet til danske installationsforhold og til det nordiske klima.

Miljøvenlige produkter fra Vølund Varmeteknik til gavn for dig og klimaet

Jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper er to produkter i den grønne portefølje fra Vølund Varmeteknik, som bliver udviklet ud fra en målsætning om, at de skal være så bæredygtige og miljøvenlige som muligt. 

Varmepumperne drives af vedvarende energi og hjælper dig som kunde med at afvikle fossil opvarmning og på den måde reducere klimaaftrykket. Varmepumper er en god løsning, når det handler om at mindske energiforbruget og mindske miljøbelastningen. De er nemlig meget energieffektive og anvender en stor mængde vedvarende energi fra jord og luft. Det betyder mere konkret, at de kan give en besparelse på cirka 80 procent af det direkte energibehov. Sammenligner du med et konventionelt opvarmningssystem er det et bæredygtigt og grønt alternativ. 

Med varmepumperne fra Vølund Varmeteknik får du et produkt, der kan levere varme, køling, ventilation og varmt vand til hjem og arbejdspladser. Det gør det muligt at skabe et perfekt indeklima med en jævn og stabil temperatur samtidig med, at du får en miljøvenlig løsning.

 

Bæredygtig svensk virksomhed med globale mål 

NIBE arbejder også aktivt for at støtte FN’s mål for bæredygtig udvikling og Agenda 2030. NIBE støtter flere af disse mål, men har i sit arbejde opstillet sine egne to mål, hvor 55% af produktporteføljen skal være LCE-klassificeret (lavemissionsøkonomi), og energiintensiteten skal falde med 30% fra 2013 til 2020.

Energioptimerede svenske fabrikker

Også på NIBEs egne fabrikker arbejder de med at energieffektivisere og mindske CO2-aftrykket. De har f.eks. 60 jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper og andre delsystemer installeret i Markaryd i Sverige, og de fortsætter i hastigt tempo med at reducere deres energiforbrug. 

Krav om bæredygtighed

NIBE samarbejder også med både kunder og leverandører om bæredygtighed. Mange kunder, især B2B-virksomheder, stiller kvalitets-, miljø- og bæredygtighedskrav, som NIBE imødekommer. Som led i dette arbejde stiller NIBE de samme krav til deres egne leverandører, som f.eks. er:

Menneskerettigheder, medarbejdernes arbejdsmiljø og antikorruption
NIBE sikrer, at deres leverandører overholder deres adfærdskodeks, og at de leverer komponenter og produkter, som er gode for deres kunder at anvende.

Kemikalier og produktindhold
Samarbejdet med leverandørerne gør det muligt for NIBE at sikre, at deres produkter opfylder krav til blandt andet bæredygtighed ift. kemikalier og specifikt indhold.

Bæredygtighed som eksistensberettigelse

I deres produktionsprocesser anvender NIBE også varmepumpe-applikationer ved bl.a. maling og affedtning. De genanvender også energien fra varmeovne eller forbehandlingsprocesser ved hjælp af varmepumper. På den måde tilfører de deres processer vedvarende energi.

Ved at arbejde systematisk de seneste år har NIBE derfor mindsket CO2-aftrykket med cirka 65 procent fra fabrikkerne i Markaryd. Men de er stadig ikke tilfredse og fortsætter effektiviseringsarbejdet. De vil bl.a. gerne mindske deres forbrug af fjernvarme og gas til fordel for varmepumper og vedvarende energi. For NIBE er bæredygtighed altså langt fra bare en trend. Det er hele deres eksistensberettigelse.

Læs meget mere om NIBEs værdisæt her

Få en gennemtænkt grøn varmeløsning

Læs mere om de miljøvenlige varmepumper fra Vølund Varmeteknik.


Jordvarmepumper   Luft til vand-varmepumper

keyboard_arrow_up
Loading...