Nyheder


Brug mere el - det er godt for miljøet

1. april 2017

Så kontant er opfordringen fra Vølund Varmeteknik. Firmaet ser masser af muligheder for både at spare på energien, nedbringe CO2-udslippet og give den grønne omstilling et skub i den rigtige retning - ganske enkelt ved at bruge mere el, men på en gennemtænkt måde.

Vølund Varmeteknik er kendt for miljørigtige og energivenlige varmeløsninger. I efteråret besøgte energiminister Lars Chr. Lilleholt virksomheden for at høre om branchens ønsker og udfordringer. Salgs- og marketingchef Niels Peter Skov (t.v.)

Vindmøller og solceller producerer mere el, end vi kan nå at bruge over en given periode. Og så længe vi ikke kan gemme den, er vi nødt til at sende den videre til vores nabolande og ved spidsbelastninger købe den tilbage - til en langt højere pris end vi solgte den til.

- Det holder ikke i det lange løb. Lad os i stedet finde nogle fornuftige modeller for afregning af el, så den eksempelvis er billig om natten for private og virksomheder, der kan tilrettelægge produktionen efter det. Eller fjerne nogle afgifter, så boligopvarmning med eldrevne varmepumper bliver endnu mere attraktiv. Og det kan sagtens være i kombination med fjernvarme eller i synergi med andre teknologier.

Udtalelsen kommer fra Niels Peter Skov, der er salgs- og marketingchef hos Vølund Varmeteknik. Firmaet leverer miljørigtige varmeløsninger til boliger, institutioner og små og mellemstore virksomheder og er nok mest kendt for sine varmepumper.

- I Danmark har vi verdens bedste fjernvarmeforsyning, vi er verdensmester i vindenergi, vi har solceller, og stadigt flere anskaffer sig varmepumper og andre alternative varmeløsninger. Kort sagt har vi alle forudsætninger for at bruge el produceret af vedvarende energi - blot vi tænker kreativt og udnytter synergien i hinandens produkter og teknologier, mener Niels Peter Skov.

Teknik og praktik

Som eksempel på, hvordan forskellige teknologier kan udnyttes i kombination, nævner Niels Peter Skov udviklingen inden for fjernvarme. Her kan der hentes rigtig store besparelser ved at sænke fremløbstemperaturen til under 45 grader.

- Så for at hæve temperaturen igen og sikre forbrugeren varmt brugsvand, monteres en såkaldt micro booster på husstandens installation. En micro booster er en lille varmepumpe, der fungerer ligesom dem, vi kender fra jordvarmeanlæg og luft-til-vand varmepumper. Derved kombinerer og optimere man to kendte teknologier, fortæller Niels Peter Skov.

Et andet eksempel på bedre udnyttelse af eksisterende teknologier og løsninger er at starte vaskemaskinen og andre elapparater om natten, hvor der er overkapacitet af el.

- Danmark er førende i verden, når det drejer sig om udviklingen af fremtidens grønne, fleksible og intelligente elsystem. Det hedder Smart Grid og er et elsystem, hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen. Det skal vi forstå at bruge, så vi udnytter vores el bedre, fastslår Niels Peter Skov.

Politisk vilje

Hos Vølund Varmeteknik handler det ikke så meget om, hvilke fabrikater eller løsninger virksomheder og forbrugere vælger.

- Set gennem vores briller gælder det om at levere gennemtænkte varme- og energiløsninger. Derfor engagerer vi os på markedets og samfundets vegne og arbejder gennem brancheog fabrikantforeninger for at få indflydelse på politikernes beslutninger. Her argumenterer vi sagligt på basis af viden og fakta.

Vølund Varmetekniks salgs- og marketingchef understreger, at han ser en stor værdi i at løfte markedet sammen med kolleger og fagfolk fra hele branchen:
- Det er os, som har fingeren på pulsen og kan hjælpe med at udvikle gennemtænkte løsninger i samarbejde med producenter. Derfor skal vi også give politikere og beslutningstagere vores besyv med. Vi har samme mål, uanset hvilke veje vi vælger for at nå frem. Én af dem kan være at bruge mere el...

Niels Peter Skov og hans kolleger fra Vølund Varmeteknik træffes på fagmessen VVS’17, der foregår sidst i april i Odense.


  Download


 

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...