Nyheder


Jordvarme slår jordvarme på Rømø

18. maj 2018

Ti lejeboliger med ældre jordvarmeanlæg har fået installeret nye F1255-jordvarmeanlæg fra Vølund Varmeteknik - energibesparelsen betaler investeringen, oplyser VVS Comfort Overby i Skærbæk.

 

I Sælstræde på Rømø har ti lejeboliger fået udskiftet nedslidte jordvarmeanlæg med Vølund Varmetekniks F1255, som er en af markedets mest lydsvage og effektive jordvarmepumper.

 

Rækkehusene i Sælstræde på Rømø er opført af Tønder Boligselskab i 1997, og alle er født med individuelle jordvarmeanlæg og en lille solfanger på taget. Flere anlæg var dog kommet i reparationsalderen og ikke særligt effektive, så boligselskabet valgte at udskifte samtlige jordvarmepumper.

Beslutningen gav anledning til at overveje fjernvarme, men hverken anlægs- eller driftsøkonomi kunne hamle op med nye, effektive jordvarmepumper. Det fortæller Michael Schmidt fra VVS Comfort Overby i Skærbæk. Som overmontør har han stået for at udarbejde energiberegninger og budgetter på begge løsningstyper:

- Fjernvarme er relativt dyrt på Rømø, og beregningerne viste en betydelig merudgift på det årlige energiforbrug, selv i forhold til de gamle jordvarmeanlæg. Og da jordslangerne fra de eksisterende anlæg var i fin form og kunne genbruges, vandt de nye jordvarmepumper på alle parametre.

Sikker vinder

Valget faldt på Vølund Varmetekniks model F1255, som hører til en ny generation af jordvarmepumper med en frekvensreguleret kompressor og hastighedsregulerede lavenergi-cirkulationspumper. Det giver klare energieffektive fordele sammenlignet med traditionelle on/off-modeller.

Energitabet i boligerne på Rømø er ca. 3 kW, hvilket F1255 snildt kan dække, da den leverer 1,5 til 6 kW. Selv med kun 100 m jordslanger er det ikke noget problem at levere rigeligt med varme til radiatorer og brugsvand. Det fik vi testet, da vi i vinter havde en periode med sibirisk kulde.

God økonomi

Michael Schmidt har beregnet, at de nye varmepumper vil give en betydelig besparelse på varmeudgifter.

 De foreløbige tal er meget lovende , og selv om boligselskabet har varslet en mindre huslejestigning, overstiger besparelserne langt udgifterne. Det er en win-win situation for alle.

Som en ekstra bonus er beboerne i Sælstræde sluppet af med de gamle varmepumper, der optog plads udenfor ved hoveddøren og næppe kan betegnes som kønne. I dag er der blot et lille skab - mindre end et elskab - for at skjule de to jordslangers indgang cirka 15 cm over terræn.

Den nye F1255 jordvarmepumpe har en integreret, højisoleret varmtvandsbeholder på 180 ltr., og hele installationen fylder ikke mere end det oprindelige anlægs varmtvandsbeholder.

 


Download


Yderligere oplysninger:

Niels Peter Skov
Salgs- og marketingchef

E-mail: nps@volundvt.dk
Tlf.: 26 73 07 51

 

 

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...